Πρόσβαση

Το κάμπινγκ βρίσκεται 1.5 km έξω από την Φοινικούντα με κατεύθυνση προς Κορώνη.

Απόσταση από Αθήνα 280 km.

Διαδρομή Αθήνα - Μεσσήνη - Κορώνη - Φοινικούντα ή Αθήνα - Μεσσήνη - Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα.

Απόσταση από Πάτρα 230 km.